dissabte, 5 d’abril de 2008

España: de la intolerancia al laicismo

Victorino Mayoral Cortés. España: de la intolerancia al laicismo. Madrid: Laberinto, 2007
Encara que la nostra Constitució de 1978 garantiza que l'Estat es laic i que cap religió tindrà el caràcter d'oficial a Espanya, actualment això no es compleix totalment degut a l'influència de l'Esglèsia Catòlica i la política oficial del nostre govern. Avui dia son moltes les religions i creences que conviuen al nostre país, que hi ha que tindre en compte i regular per tal que la llibertat religiosa siga efectiva i real.
L'autor analitza, des d'aquest context, l'estat actual de la qüestió i la desigualdat entre les pràctiques religioses a Espanya, així com les pautes per una nova política religiosa.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...