dimecres, 9 de juny de 2010

Si és dolent, t'ho recomano, de Steven Johnson

Steven Johnson. Si és dolent t'ho recomano. Com la cultura de masses ens fa més intel·ligents. Ed. La Campana

Tots hem sentit a la nostra infantessa o hem dit als nostres fills que vore molt la tele o estar tot el dia capficats amb els videojocs ens farà més babaus. I això perquè la cultura de masses està íntimament lligada al concepte de consum pasiu, com passa amb la tele.
En teoría, sempre s'ha cregut que aquesta manera de consumir disminueix les nostres capacitats intel·lectuals, doncs demanen el mínim esforç. En altres paraules, no ens fan pensar. Tanmateix, l'autor d'aquest llibre argumenta en sentit contrari: els mitjans de cultura de masses són cada cop més complexos i demanen del consumidor una actitut activa i un esforç intel·lectual i, segons els test realitzats als Estats Units, augmenten la nostra intel·ligencia.
L'autor analitza els videojocs, les sèries de televisió i Internet. Als videojocs el jugador ha de pendre una sèrie de decisions a curt termini, sense perdre de vista els de llarg termini, i analitzar el context. O les sèries de televisió, amb trames cada volta més complicades, amb multitut de personatges i línies argumentals. I Internet, que és qualsevol cosa menys senzill. I per demostrar-ho, aquests els compara amb la simplicitat de productes culturals de generacions anteriors.  
Una lectura controvertida pels seus arguments, però que planteja una sèrie de interrogants al voltant del concepte de cultura de masses, sense el to despectiu que ha pogut tindre des de la seua aparició.

Un llibre interessant a l'hora de formar la nostra pròpia opinió, doncs cal llegir molt i contrastar diferents arguments, sobretot al context actual, marcat per uns mitjans audiovisuals que han evolucionat molt i envolten la vida dels nostres fills.

Cap comentari:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...