dimecres, 13 d’abril de 2011

El sol de la noche

El sol de la noche. Niños y niñas de todo el mundo nos explican el significado de las palabras. Ed. La Galera

Els xiquets, siguin del lloc que siguin del nostre planeta, ténen la seua forma particular de vore allò que ténen al voltant. Aquest llibre, El sol de la noche (la resposta d'un xiquet indi a la pregunta què era per ell la luna), arreplega les definicions de xiquets entre cinc i onze anys de Uganda, Marroc, Xile, India i Espanya sobre determinades paraules, acompanyades també de dibuixos i fotografíes fets pels mateixos xiquets per il·lustrar allò que pensen.
Es curiós veure que l'àmbit familiar i les circumstàncies del país on viuen determina també les seues respostes.
Feliz:
"La felicidad no se encuentra sólo en la escuela. Está por todas partes; cuando ves que tu hermano crece, que trabaja, que aprende cosas... Y cuando ves que toda la familia tiene buena salud, tienes una sensación de alegría, de felicidad, y te sientes muy a gusto." (Mehdi - Marroc)
"Ser feliz es un sentimiento que tienes cuando alguien te viene a ver. Eres muy feliz cuando te vienen a ver, y tus hijos saltan como ranas de tanta excitación." (Eria- Uganda)

Es curiós veure que l'àmbit familiar i les circumstàncies del país on viuen determinen a voltes les respostes, però en general, dona igual d'on siguen, tots són iguals i ténen formes molt semblants d'expresar-se.
Un llibre diferent d'ensenyar als xiquets la diversitat a través d'un vocabulari proper a ells.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...