dimecres, 22 d’abril de 2015

Li donem veu a... Azar Nafisi
Azar Nafisi (1955) és una professora de literatura i escriptora d'origen iranià que viu als Estats Units després que emigrarà en tindre problemes per les seues idees feministes al seu país. Va defensar l'opció de les dones de no portar vel i va animar a llegir a algunes de les seues alumnes a la Universitat de Teheran, on donava classes, obres occidentals prohibides pel règim dels ayatolas. El resultat d'aquestes lectures va ser una revolució per aquestes dones joves, les quals van començar a deixar escoltar les seues opinions i a deslligar-sede de l'estricta ideologia que impera al país, sobretot referida a les dones.

Aquesta experiència, sobre la condició de les dones a l'Iran junt al testimoni del poder alliberador que tenen els llibres i la lectura en els règims represssors està arreplegat en el best-seller Leer Lolita en Teherán. Publicat el 2004, s'ha anat reeditant donat el seu èxit i els premis que ha arreplegat, fins a l'última edició el 2014.  En ell recull alguns dels noms més importants de la literatura com Jane Austen, Nabokov o Henry James, i el paper que van tindre en la transformació de les alumnes que els van llegir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...