dimecres, 23 d’abril de 2014

Réquiem habanero por Fidel, de Juancho Armas MarceloJuancho Armas Marcelo. Réquiem habanero por Fidel. Ed. Alfaguara

Walter Cepeda, rononel retirar de la Seguretat de l'Estat baix el govern de Fidel, rep la notícia de la mort d'aquest. Fent memòria recorda com era viure a Cuba mentres hi va estar en actiu. Progresivament, les coses van camviant i la revol·lució i els ideals deixen pas a un país amb la població empobrida i on destaca la corrupció.
Què vindrà després de la mort d'un personatge tan important per a l'illa?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...