dimecres, 12 de març de 2014

S'alça el teló... EL RETAULE DEL FLAUTISTA


El retaule del flautista és una obra teatral del valencià Jordi Teixidor (1941-) guanyadora del Premi Josep Maria de Segarra de teatre el 1968. Basat en el conte El flautista d'Hammelin, conta com en un poble inventat esclata una plaga de rates. El poble es rebel·la i apareix un flautista miraculós que els assegura fer-la desaparèixer. El problema es complicarà quan religosos, militars i polítics es fiquen pel mig. 
 
 
ESCENA 1

FRIDA: Quadre primer, on s'explica com el vilatans van exigir la intervenció de l'Ajuntament i el cas que els van fer.

(L'agutzil entra corrents a la casa de la vila)

AGUTZIL: Senyo burgmestre, senyor burgmestre!

(Entra el Regidor Batts)

BATTS: Què hi ha? Què són aquest crits?
AGUTZIL: El burgmestre, on és?
BATTS: Està fent la becaina del canonge, per què?
AGUTZIL: Desperteu-lo, desperteu-lo!
BATTS: Vols dir-me què passa?
AGUTZIL: Una pila de gent, vénen cap a quí! El barri de moll en pes! I el sabater va al davant de tots.

(Batts surt. L'agutzil s'asseu i s'ensponja la suor amb el mocador. Entren i el burgmestre Schmid i el regidor Batts.)

SCHMID: Una revolta?
BATTS: Podria ser.
SCHMID: I per què?
BATTS: El sabater va davant.
SCHMID: El sabater? I per què?
AGUTZIL: Les rates, és per les rates!
SCHMID: Mare de Déu! Mare de Déu! Agutzil!
AGUTZIL: Maneu-me!
SCHMID: Mira, ves corrents a cercar el Reverend Grundig. Explica-li que la cosa està que bufa. I de passada, avisa el ferrer.
AGUTZIL: Toco a sometent?
SCHMID: No, home, no! Vés, corre!

(L'agutzil surt, Batts i Schmid s'amagyen darrera la finestra mentre la plaça s'omple de vilatans. Els vilatans canten)

[...]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...