dimecres, 20 de març de 2013

35 poemes d'amor


Manuel Rodríguez-Castelló (ed. ). Ausias March. 35 poemes d'amor . Ed. Tàndem

L'editorial Tàndem possa a l'abast de tothom la poesia del valencià Ausiàs March, en concret els versos dedicats a l'amor. 35 poesies comentades i amb anotacions per entendre millor allò que vol transmetre el poeta i que pot servir molt bé com introducció a la seua obra.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...