dilluns, 4 de juny de 2012

Los hijos de los días

Eduardo Galeano. Los hijos de los días. Ed. Siglo XXI

Los hijos de los días és un recull de xicotets rel·lats que es desarrollen durant diferents moments històrics. En concret són 366 històries, una per cada dia de l'any, que tracten cadascuna d'un tema diferent (dones, drogues, política, religió...) i que abarquen diferents gèneres com és la narració, la poesia o l'assaig. 
A través d'ells també l'escriptor dona la seua opinió sobre allò que l'envolta. Curiositats i grans esdeveniments es conjuguen amb la millor prosa d'Eduardo Galeano.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...