dimecres, 30 de desembre de 2009

Llibres per adults: La noche de los tiempos

Antonio Muñoz Molina. La noche de los tiempos. Ed. Seix Barral

L'autor ens trasllada a l'època de la República espanyola, abans que esclatara la Guerra Civil. Un retrat de la societat i la manera de viure i pensar. I aquest recorregut ho fem a través de la vida d'un arquitecte, Ignacio Abel, que en octubre de 1936 arriba als Estats Units fugint de la guerra, contractat per una universitat. Una volta conegut el desenllaç, llegim la seua vida de forma retrospectiva, des dels seus orígens humils, els estudis en Alemanya en una escola d'arquitectura, el seu matrimoni fracasat i la història d'amor amb una dona americana.
Una novel·la sobre la Guerra Civil Espanyola, des d'un punt de vista nou, sense aprofundir massa en els fets històrics i sí sobre els personatges que senten els efectes de la guerra.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...