dimecres, 13 de maig de 2009

Enxarxats: Libro, lectura y letras


No s'oblidem en aquest apartat de comentar la part "oficial" del món del llibre. I es que el govern espanyol posa a disposició de tothom un gran nombre de notícies, activitats, recursos i més a la seua web, dins de les actuacions que duu a terme el Ministeri de Cultura rel·lacionades amb el llibre i la lectura.
A l'apartat de llibre i lectura destaquem els premis literaris, per estar al día de l'actualitat literaria, les celebracions quan arriba el Dia del Llibre, convocatories de beques, subvencions i ajudes, així com les activitats organitzades al voltant del llibre.
Per altre costat, us recomanem que li féu una ullada a la nova web de la Biblioteca Nacional d'Espanya, la qual ha renovat la seua imatge virtual i disposa de més serveis, el més destacat l'accés a la Biblioteca Digital Hispánica. Amb el suport de Bubok, una editorial, podem demanar una copia per descarregar-la al nostre ordinador de les obres contingudes en aquesta biblioteca digital.
Un munt de possibilitats al nostre avast, pagades amb els nostres impostos.
Il·lustració de Gail Armstrong.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...