dimarts, 13 de maig de 2008

Somriures del Bombai

Jaume Sanllorente. Somriures del Bombai. El viatge que va camviar-me el desti. Barcelona: Plataforma, 2008

L'autor va viatjar a Bombai unes vacances i va quedar impactat amb tanta misèria com va veure. S'assabentà d'un orfanat que anava a tancar les seues portes, va arreplegar tots els diners que va poder i decidí anar a viure a Bombai, amb els xiquets de l'orfanat, per intentar ajudar a millorar la seua vida. Una llabor molt encomiable d'aquest català que va camviar la seua còmoda vida a Espanya per lluitar per uns ideals.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...