divendres, 4 d’abril de 2008

De par...en par, pel Ministeri de Treball

Neus Dobón. De par...en par. Un libro con humor para romper con el modelo de pareja tradicional y sexista. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, 2007Un llibre il.lustat que mostra tots els estereotips que es poden donar dins de la parella, la de la dona en casa i l'home que no s'implica en les tarees domèstiques i no té en compte a la dona com una igual. Però tot vist des del punt de vista de l'humor amb el que és més fàcil camviar les coses, i també des de l'educació, per supost. Les il.lustracions tipo còmic, fins i tot et fan riure encara que, tristement, es donen en la nostra societat.
Un llibre útil per treballar la igualdat entre sexes.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...