dilluns, 23 de juliol de 2007

El código de Arquímedes, de Reviel Netz

Reviel Netz, William Noel. El código de Arquímedes. La verdadera historia del manuscrito que podía haber cambiado el rumbo de la ciencia. Madrid: Temas de Hoy, 2007

És una obra de no ficció que es llig com si fos una novel·la, doncs combina els elements d'intriga, llibres perduts, trobades de manuscrits... El llibre comença amb el relat de la subhasta en Christie's on es va vendre el manuscrit perdut d'Arquímedes, que fou trobat entre les pàgines d'un llibre d'oracions d'un frare del segle XIII. Gràcies a la reconstrucció i conservació del pergamí s'ha pogut demostrar que el pensament d'Arquímedes es va adelantar, inclús, al d'Isaac Newton.
Un llibre per als amants de la ciència.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...