divendres, 22 de juny de 2007

Socarrats de Cocentaina. Biografies de la gent del poble


Pablo León Vidal. Socarrats de Cocentaina. 100 biografies contestanes. Cocentaina: Ajuntament de Cocentaina, 2007


Acaba d'editar-se el llibre Socarrats de Cocentaina, que mostra una biografia de 100 persones, contestanes. El llibre està dividit en diverses parts, en funció a l'àmbit sociocultural en que destaquen els biografiats:

-Cultura
-Música
-Religió
-Art
-Esport
-Premsa, ràdio, televisió
-Socarrats d'ahir i de huí

Una bona manera de conèixer a la gent del nostre poble, Cocentaina
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...